Flyktingar (Refugees)

Flyktingar

Personer som söker sin tillflykt till en trygg eller säker plats, särskilt sådana som flyr till främmande land eller makt för att undgå fara eller förföljelse i sitt hemland pga ras, religion eller politiska åsikter.

Förklaring på engelska

Persons fleeing to a place of safety, especially those who flee to a foreign country or power to escape danger, persecution, or economic distress in their own country or habitual residence.

Synonym, svenska: Asylsökande; Politiska flyktningar; Fördrivna personer

Synonym, engelska: Refugee; Political Asylum Seekers; Asylum Seeker, Political; Asylum Seekers, Political; Political Asylum Seeker; Seekers, Political Asylum; Political Refugees; Political Refugee; Refugee, Political; Refugees, Political; Asylum Seekers; Asylum Seeker; Seeker, Asylum; Seekers, Asylum; Displaced Persons; Displaced Person; Person, Displaced; Persons, Displaced; Internally Displaced Persons; Displaced Person, Internally; Displaced Persons, Internally; Internally Displaced Person

Svensk term Flyktingar
Synonym på svenska Asylsökande; Politiska flyktningar; Fördrivna personer
Synonym på engelska Refugee; Political Asylum Seekers; Asylum Seeker, Political; Asylum Seekers, Political; Political Asylum Seeker; Seekers, Political Asylum; Political Refugees; Political Refugee; Refugee, Political; Refugees, Political; Asylum Seekers; Asylum Seeker; Seeker, Asylum; Seekers, Asylum; Displaced Persons; Displaced Person; Person, Displaced; Persons, Displaced; Internally Displaced Persons; Displaced Person, Internally; Displaced Persons, Internally; Internally Displaced Person
Engelsk term Refugees
MESH ID D012036

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.