Folkhälsa, informatik (Public Health Informatics)

Folkhälsa, informatik

Den systematiska tillämpningen av informations- och datavetenskap på folkhälsovård, forskning, och inlärning.

Förklaring på engelska

The systematic application of information and computer sciences to public health practice, research, and learning.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Informatics, Public Health

Svensk term Folkhälsa, informatik
Synonym på svenska
Synonym på engelska Informatics, Public Health
Engelsk term Public Health Informatics
MESH ID D040442

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.