Folkhälsa skolor (Public health schools)

Folkhälsa skolor

Utbildningsinstitutioner för individer som specialiserat sig på folkhälsoområdet.

Förklaring på engelska

Educational institutions for individuals specializing in the field of public health.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Public Health Schools; Health School, Public; Health Schools, Public; Public Health School; School, Public Health

Svensk term Folkhälsa skolor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Public Health Schools; Health School, Public; Health Schools, Public; Public Health School; School, Public Health
Engelsk term Public health schools
MESH ID D012581

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.