Folkhälsa, utbildning (Education, Public Health Professional)

Folkhälsa, utbildning

Utbildning i folkhälsa för utövandet av yrket.

Förklaring på engelska

Education and training in PUBLIC HEALTH for the practice of the profession.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Public Health Education for Professionals

Svensk term Folkhälsa, utbildning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Public Health Education for Professionals
Engelsk term Education, Public Health Professional
MESH ID D040381

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.