Folkhälsostuderande (Public health students)

Folkhälsostuderande

Individer som är inskrivna i en folkhälsoskola eller ett formellt utbildningsprogram inom folkhälsan.

Förklaring på engelska

Individuals enrolled in a school of PUBLIC HEALTH or a formal educational program in public health.

Synonym, svenska: Folkhälsostudenter

Synonym, engelska: Health Student, Public; Health Students, Public; Public Health Student; Student, Public Health; Public Health Students

Svensk term Folkhälsostuderande
Synonym på svenska Folkhälsostudenter
Synonym på engelska Health Student, Public; Health Students, Public; Public Health Student; Student, Public Health; Public Health Students
Engelsk term Public health students
MESH ID D040443

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.