Folkräkning (Censuses)

Folkräkning

census, insamling och redovisning av demografiska och socio-ekonomiska uppgifter för samtliga individer och hushåll i ett land. En folkräkning avser en viss tidpunkt och utförs för att ge statistiskt underlag för samhällsplanering och forskning. Man skiljer på de jure-räkning, där endast den mantalsskrivna befolkningen ingår, och de facto-räkning, där alla som befinner sig i landet vid räkningen ingår. Enligt FN:s rekommendation bör folkräkning utföras vart tionde år. (Nationalencyklopedin; http://www.ne.se/jsp/search/article. jsp?i_art_id=172637)

Förklaring på engelska

Enumerations of populations usually recording identities of all persons in every place of residence with age or date of birth, sex, occupation, national origin, language, marital status, income, relation to head of household, information on the dwelling place, education, literacy, health-related data (e.g., permanent disability), etc. The census or “numbering of the people” is mentioned several times in the Old Testament. Among the Romans, censuses were intimately connected with the enumeration of troops before and after battle and probably a military necessity. (From Last, A Dictionary of Epidemiology, 3d ed; Garrison, An Introduction to the History of Medicine, 4th ed, p66, p119)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Census; Census Methods; Census Method; Method, Census; Methods, Census; Microcensus

Svensk term Folkräkning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Census; Census Methods; Census Method; Method, Census; Methods, Census; Microcensus
Engelsk term Censuses
MESH ID D019352

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.