Follikelstimulerande hormon, betaenhet (Follicle Stimulating Hormone, beta Subunit)

Follikelstimulerande hormon, betaenhet

Betaunderenheten av follikelstimulerande hormon, FSH. Den är en glykopolypeptide på 15 kD. För att FSH skall ha fullständig biologisk verkan krävs icke-kovalenbundna heterodimerer av alfa- och betaunderenheterna. Mutation av FSHB-genen leder till försenad pubertet eller sterilitet.

Förklaring på engelska

The beta subunit of follicle stimulating hormone. It is a 15-kDa glycopolypeptide. Full biological activity of FSH requires the non-covalently bound heterodimers of an alpha and a beta subunit. Mutation of the FSHB gene causes delayed puberty, or infertility.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Follicle-Stimulating Hormone, beta Subunit; FSH, beta Subunit; FSH-beta; FSH beta; Follicle Stimulating Hormone, beta Polypeptide Chain; FSH, beta Chain

Svensk term Follikelstimulerande hormon, betaenhet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Follicle-Stimulating Hormone, beta Subunit; FSH, beta Subunit; FSH-beta; FSH beta; Follicle Stimulating Hormone, beta Polypeptide Chain; FSH, beta Chain
Engelsk term Follicle Stimulating Hormone, beta Subunit
MESH ID D037201

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.