Follistatin (Follistatin)

Follistatin

Ett utbrett protein som binder direkt till aktiviner. Det verkar som aktivinantagonist, hämmar utsöndring av follikelstimulerande hormon (FSH), reglerar celldifferentiering och spelar en viktig roll vid embryobildningen. Follistatin består av en enkel, glykosylerad polypeptidkedja på ca 37 kD och ingår inte i inhibingruppen (inhibiner). Proteinet binder även och neutraliserar många medlemmar i TGF-betafamiljen.

Förklaring på engelska

A broadly distributed protein that binds directly to ACTIVINS. It functions as an activin antagonist, inhibits FOLLICLE STIMULATING HORMONE secretion, regulates CELL DIFFERENTIATION, and plays an important role in embryogenesis. Follistatin is a single glycosylated polypeptide chain of approximately 37-kDa and is not a member of the inhibin family (INHIBINS). Follistatin also binds and neutralizes many members of the TRANSFORMING GROWTH FACTOR BETA family.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Activin-Binding Protein; Activin Binding Protein

Svensk term Follistatin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Activin-Binding Protein; Activin Binding Protein
Engelsk term Follistatin
MESH ID D038681

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.