Follistatinliknande proteiner (Follistatin-Related Proteins)

Follistatinliknande proteiner

Utbredda glykoproteiner som är homologa med det aktivinbindande proteinet follistatin. Ett antal gener kodar för dessa follistatinliknande proteiner.

Förklaring på engelska

Broadly distributed glycoproteins that are homologous to the activin-binding protein, FOLLISTATIN. These follistatin-related proteins are encoded by a number of genes.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Follistatin Related Proteins; Follistatin-Like Protein 1; Follistatin Like Protein 1; Follistatin-Related Protein 1; Follistatin Related Protein 1; FSTL1 Gene Product; Follistatin-Like Protein 3; Follistatin Like Protein 3; FLRG Protein; Follistatin Secreted Related Protein; FSTL3 Gene Product; Follistatin-Like Secreted Glycoprotein; Follistatin Like Secreted Glycoprotein

Svensk term Follistatinliknande proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Follistatin Related Proteins; Follistatin-Like Protein 1; Follistatin Like Protein 1; Follistatin-Related Protein 1; Follistatin Related Protein 1; FSTL1 Gene Product; Follistatin-Like Protein 3; Follistatin Like Protein 3; FLRG Protein; Follistatin Secreted Related Protein; FSTL3 Gene Product; Follistatin-Like Secreted Glycoprotein; Follistatin Like Secreted Glycoprotein
Engelsk term Follistatin-Related Proteins
MESH ID D038702

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.