Fontanoperation (Fontan Procedure)

Fontanoperation

Ett kirurgiskt ingrepp för omdirigering av förmaksblodflödet eller kavusflödet direkt till lungartären eller till en liten högerkammare, som tjänar som kanal. Operationsmetoden är ffa användbar vid medfödda missbildningar som trikuspidalatresi eller enkelkammare med pulmonalisstenos.

Förklaring på engelska

A procedure in which total right atrial or total caval blood flow is channeled directly into the pulmonary artery or into a small right ventricle that serves only as a conduit. The principal congenital malformations for which this operation is useful are TRICUSPID ATRESIA and single ventricle with pulmonary stenosis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Procedure, Fontan; Stage 3 Norwood Procedure; Fontan Palliation; Palliation, Fontan; Norwood Procedure, Stage 3; Norwood Procedure, Stage III; Fontan Operation; Operation, Fontan; Stage III Norwood Procedure; Fontan Circulation; Circulation, Fontan; Fontan Circuit; Circuit, Fontan; Hemi-Fontan Procedure; Hemi Fontan Procedure; Procedure, Hemi-Fontan; Norwood Procedure, Stage 2; Bidirectional Glenn Shunt; Bidirectional Glenn Shunts; Glenn Shunt, Bidirectional; Stage II Norwood Procedure; Bidirectional Glenn Procedure; Bidirectional Glenn Procedures; Glenn Procedure, Bidirectional; Procedure, Bidirectional Glenn; Bidirectional Cavopulmonary Shunt; Bidirectional Cavopulmonary Shunts; Cavopulmonary Shunt, Bidirectional; Shunt, Bidirectional Cavopulmonary; Norwood Procedure, Stage II; Stage 2 Norwood Procedure

Svensk term Fontanoperation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Procedure, Fontan; Stage 3 Norwood Procedure; Fontan Palliation; Palliation, Fontan; Norwood Procedure, Stage 3; Norwood Procedure, Stage III; Fontan Operation; Operation, Fontan; Stage III Norwood Procedure; Fontan Circulation; Circulation, Fontan; Fontan Circuit; Circuit, Fontan; Hemi-Fontan Procedure; Hemi Fontan Procedure; Procedure, Hemi-Fontan; Norwood Procedure, Stage 2; Bidirectional Glenn Shunt; Bidirectional Glenn Shunts; Glenn Shunt, Bidirectional; Stage II Norwood Procedure; Bidirectional Glenn Procedure; Bidirectional Glenn Procedures; Glenn Procedure, Bidirectional; Procedure, Bidirectional Glenn; Bidirectional Cavopulmonary Shunt; Bidirectional Cavopulmonary Shunts; Cavopulmonary Shunt, Bidirectional; Shunt, Bidirectional Cavopulmonary; Norwood Procedure, Stage II; Stage 2 Norwood Procedure
Engelsk term Fontan Procedure
MESH ID D018729

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.