Förbehandling inför transplantation (Transplantation Conditioning)

Förbehandling inför transplantation

Preparativ behandling av transplantatmottagare med olika konditioneringsregimer inklusive strålning, immunsera, kemoterapi och/eller immunhämmande medel, före transplantation. Förbehandling inför transplantation är mycket vanligt före benmärgstransplantation.

Förklaring på engelska

Preparative treatment of transplant recipient with various conditioning regimens including radiation, immune sera, chemotherapy, and/or immunosuppressive agents, prior to transplantation. Transplantation conditioning is very common before bone marrow transplantation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Conditioning, Transplantation; Conditionings, Transplantation; Transplantation Conditionings

Svensk term Förbehandling inför transplantation
Synonym på svenska
Synonym på engelska Conditioning, Transplantation; Conditionings, Transplantation; Transplantation Conditionings
Engelsk term Transplantation Conditioning
MESH ID D019172

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.