Föreläsning [Publikationstyp] (Lecture)

Föreläsning [Publikationstyp]

Verk bestående av föreläsningar, givna inför en åhörarskara eller klass i undervisande eller ämnesorienterande syfte. De skiljer sig från “anföranden”, som är mindre instruktiva och mer informella, underhållande, inspirerande eller polemiska.

Förklaring på engelska

Work consisting of speeches read or delivered before an audience or class, especially for instruction or to set forth some subject. They are differentiated from an ADDRESS which are less didactic and more informational, entertaining, inspirational, or polemic. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska: Föredrag (Publikationstyp)

Synonym, engelska: Lectures

Svensk term Föreläsning [Publikationstyp]
Synonym på svenska Föredrag (Publikationstyp)
Synonym på engelska Lectures
Engelsk term Lecture
MESH ID D019531

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.