Forensisk vetenskap (Forensic Sciences)

Forensisk vetenskap

Discipliner som tillämpar vetenskap på lag. Forensisk vetenskap inkluderar ett brett spektrum av discipliner, såsom RÄTTSMEDICINSK TOXIKOLOGI; RÄTTSMEDICINSK ANTROPOLOGI; RÄTTSMEDICIN; RÄTTSMEDICINSK TANDVÅRD; och andra.

Förklaring på engelska

Disciplines that apply sciences to law. Forensic sciences include a wide range of disciplines, such as FORENSIC TOXICOLOGY; FORENSIC ANTHROPOLOGY; FORENSIC MEDICINE; FORENSIC DENTISTRY; and others.

Synonym, svenska: Kriminalteknik

Synonym, engelska: Forensic Science; Science, Forensic; Sciences, Forensic

Svensk term Forensisk vetenskap
Synonym på svenska Kriminalteknik
Synonym på engelska Forensic Science; Science, Forensic; Sciences, Forensic
Engelsk term Forensic Sciences
MESH ID D044707

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.