Förlossningsdepression (Postpartum Depression)

Förlossningsdepression

Depression som kan drabba kvinnor efter barnafödande, vanligtvis inom fyra veckor. Graden av depression kan variera från svag och övergående till neurotiska eller psykotiska tillstånd.

Förklaring på engelska

Depression in POSTPARTUM WOMEN, usually within four weeks after giving birth (PARTURITION). The degree of depression ranges from mild transient depression to neurotic or psychotic depressive disorders. (From DSM-IV, p386)

Synonym, svenska: Amningsdepression; Depression, postpartum; Postpartumdepression; Postnataldepression

Synonym, engelska: Postnatal Depression; Depression, Postnatal; Post-Partum Depression; Depression, Post-Partum; Post Partum Depression; Postpartum Depression; Post-Natal Depression; Depression, Post-Natal; Post Natal Depression

Svensk term Förlossningsdepression
Synonym på svenska Amningsdepression; Depression, postpartum; Postpartumdepression; Postnataldepression
Synonym på engelska Postnatal Depression; Depression, Postnatal; Post-Partum Depression; Depression, Post-Partum; Post Partum Depression; Postpartum Depression; Post-Natal Depression; Depression, Post-Natal; Post Natal Depression
Engelsk term Postpartum Depression
MESH ID D019052

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.