Formell social kontroll (Formal social control)

Formell social kontroll

Den kontrollfunktion som i samhället utövas av tillsynsmyndigheter och genom lagar och förordningar, oftast som skrivna instruktioner.

Förklaring på engelska

Control which is exerted by the more stable organizations of society, such as established institutions and the law. They are ordinarily embodied in definite codes, usually written.

Synonym, svenska: Social kontroll; Reglering

Synonym, engelska: Formal Social Control; Formal Social Controls; Social Control; Control, Social; Controls, Social; Social Controls; Regulation; Regulations

Svensk term Formell social kontroll
Synonym på svenska Social kontroll; Reglering
Synonym på engelska Formal Social Control; Formal Social Controls; Social Control; Control, Social; Controls, Social; Social Controls; Regulation; Regulations
Engelsk term Formal social control
MESH ID D012926

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.