Förortsbefolkning (Suburban Population)

Förortsbefolkning

Invånarna i perifera eller angränsande områden i en stad eller stad.

Förklaring på engelska

The inhabitants of peripheral or adjacent areas of a city or town.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Population, Suburban; Populations, Suburban; Suburban Populations; Nonmetropolitan Population; Nonmetropolitan Populations; Population, Nonmetropolitan; Populations, Nonmetropolitan; Suburbanization

Svensk term Förortsbefolkning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Population, Suburban; Populations, Suburban; Suburban Populations; Nonmetropolitan Population; Nonmetropolitan Populations; Population, Nonmetropolitan; Populations, Nonmetropolitan; Suburbanization
Engelsk term Suburban Population
MESH ID D013383

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.