Forskningsanslag som ämne (Research Support as Topic)

Forskningsanslag som ämne

Ekonomiskt stöd till forskningsverksamhet.

Förklaring på engelska

Work about financial support of research activities.

Synonym, svenska: Forskningsmedel; Forskningsbidrag; Forskningssubventioner

Synonym, engelska: Subsidies, Research; Research Subsidies; Research Subsidy; Grants and Subsidies, Research

Svensk term Forskningsanslag som ämne
Synonym på svenska Forskningsmedel; Forskningsbidrag; Forskningssubventioner
Synonym på engelska Subsidies, Research; Research Subsidies; Research Subsidy; Grants and Subsidies, Research
Engelsk term Research Support as Topic
MESH ID D012109

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.