Förslitning av tandlagning (Dental Restoration Wear)

Förslitning av tandlagning

Bettslitage på ytorna av en tandlagning eller ytslitage på löständer.

Förklaring på engelska

Occlusal wear of the surfaces of restorations and surface wear of dentures.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Wear, Dental Restoration; Occlusal Wear, Restoration; Restoration Occlusal Wear; Wear, Restoration Occlusal; Restoration Wear, Dental; Denture Wear; Wear, Denture

Svensk term Förslitning av tandlagning
Synonym på svenska
Synonym på engelska Wear, Dental Restoration; Occlusal Wear, Restoration; Restoration Occlusal Wear; Wear, Restoration Occlusal; Restoration Wear, Dental; Denture Wear; Wear, Denture
Engelsk term Dental Restoration Wear
MESH ID D019554

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.