Försöksbehandling på människa (Therapeutic Human Experimentation)

Försöksbehandling på människa

Humanförsök som är avsett att gynna de ämnen som det utförs på.

Förklaring på engelska

Human experimentation that is intended to benefit the subjects on whom it is performed.

Synonym, svenska: Terapeutisk forskning

Synonym, engelska: Experimentation, Therapeutic Human; Research, Therapeutic; Therapeutic Research; Human Experimentation, Therapeutic

Svensk term Försöksbehandling på människa
Synonym på svenska Terapeutisk forskning
Synonym på engelska Experimentation, Therapeutic Human; Research, Therapeutic; Therapeutic Research; Human Experimentation, Therapeutic
Engelsk term Therapeutic Human Experimentation
MESH ID D036302

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.