Förstärkningsschema (Reinforcement Schedule)

Förstärkningsschema

Ett schema som föreskriver när ämnet ska förstärkas eller belönas när det gäller tidsmässigt intervall i psykologiska experiment. Schemat kan vara kontinuerligt eller intermittent.

Förklaring på engelska

A schedule prescribing when the subject is to be reinforced or rewarded in terms of temporal interval in psychological experiments. The schedule may be continuous or intermittent.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Reinforcement Schedules; Schedule, Reinforcement; Schedules, Reinforcement

Svensk term Förstärkningsschema
Synonym på svenska
Synonym på engelska Reinforcement Schedules; Schedule, Reinforcement; Schedules, Reinforcement
Engelsk term Reinforcement Schedule
MESH ID D012055

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.