Fortplantning (Reproduction)

Fortplantning

Hela förloppet för organismers förökning genom avkomma.

Förklaring på engelska

The total process by which organisms produce offspring. (Stedman, 25th ed)

Synonym, svenska: Reproduktion; Fortplantningsperiod

Synonym, engelska: Reproductive Period; Period, Reproductive; Periods, Reproductive; Reproductive Periods; Human Reproductive Indexes; Indexes, Human Reproductive; Human Reproductive Index; Human Reproductive Indices; Index, Human Reproductive; Indices, Human Reproductive; Reproductive Index, Human; Reproductive Indices, Human

Svensk term Fortplantning
Synonym på svenska Reproduktion; Fortplantningsperiod
Synonym på engelska Reproductive Period; Period, Reproductive; Periods, Reproductive; Reproductive Periods; Human Reproductive Indexes; Indexes, Human Reproductive; Human Reproductive Index; Human Reproductive Indices; Index, Human Reproductive; Indices, Human Reproductive; Reproductive Index, Human; Reproductive Indices, Human
Engelsk term Reproduction
MESH ID D012098

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.