Fortplantnings- och urinvägsfysiologi (Reproductive and Urinary Physiological Phenomena)

Fortplantnings- och urinvägsfysiologi

Fysiologiska processer hos båda könen i människors eller djurs fortplantnings- och urinvägssystem.

Förklaring på engelska

Physiology of the human and animal body, male or female, in the processes and characteristics of REPRODUCTION and the URINARY TRACT.

Synonym, svenska: Fortplantnings- och urinvägsfysiologiska fenomen

Synonym, engelska: Reproductive and Urinary Physiology; Reproductive and Urinary Tract Physiology; Reproductive and Urinary Physiology Phenomena; Reproductive and Urinary Tract Physiological Phenomena; Reproductive and Urinary Physiological Phenomenon; Reproductive and Urinary Tract Physiological Phenomenon; Reproductive and Urinary Physiology Concepts; Reproductive and Urinary Tract Physiological Concepts; Physiology, Reproductive and Urinary; Reproductive and Urinary Physiology Phenomenon

Svensk term Fortplantnings- och urinvägsfysiologi
Synonym på svenska Fortplantnings- och urinvägsfysiologiska fenomen
Synonym på engelska Reproductive and Urinary Physiology; Reproductive and Urinary Tract Physiology; Reproductive and Urinary Physiology Phenomena; Reproductive and Urinary Tract Physiological Phenomena; Reproductive and Urinary Physiological Phenomenon; Reproductive and Urinary Tract Physiological Phenomenon; Reproductive and Urinary Physiology Concepts; Reproductive and Urinary Tract Physiological Concepts; Physiology, Reproductive and Urinary; Reproductive and Urinary Physiology Phenomenon
Engelsk term Reproductive and Urinary Physiological Phenomena
MESH ID D012101

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.