Föryngring (Rejuvenation)

Föryngring

Fenomenet ungdomlighet, vitalitet och friskhet återställs. Detta kan gälla utseende, VÄVNADER, organfunktioner eller andra områden.

Förklaring på engelska

The phenomenon of youthfulness, vitality, and freshness being restored. This can apply to appearance, TISSUES, organ functions, or other areas.

Synonym, svenska: Vitalisering

Synonym, engelska

Svensk term Föryngring
Synonym på svenska Vitalisering
Synonym på engelska
Engelsk term Rejuvenation
MESH ID D012060

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.