Fosfatidylinositoldiacylglycerol-lyas (Phosphatidylinositol Diacylglycerol-Lyase)

Fosfatidylinositoldiacylglycerol-lyas

En fosfor-syre-lyas som främst finns i BAKTERIER. Enzymet katalyserar klyvningen av en fosfoesterkoppling i 1-fosfatidyl-1D-myo-inositol för att blankett [publikationstyp] 1D-myo-inositol 1,2-cykliskt fosfat och diacylglycerol. Enzymet klassificerades tidigare som ett fosfordiesterhydrolas (EC 3.1.4.10) och kallas ofta för FOSFOLIPASER AV TYP C. Det är emellertid nu känt att ett cykliskt fosfat är slutprodukten av detta enzym och att vatten inte kommer in i reaktionen.

Förklaring på engelska

A phosphorus-oxygen lyase found primarily in BACTERIA. The enzyme catalyzes the cleavage of a phosphoester linkage in 1-phosphatidyl-1D-myo-inositol to form 1D-myo-inositol 1,2-cyclic phosphate and diacylglycerol. The enzyme was formerly classified as a phosphoric diester hydrolase (EC 3.1.4.10) and is often referred to as a TYPE C PHOSPHOLIPASES. However it is now known that a cyclic phosphate is the final product of this enzyme and that water does not enter into the reaction.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Diacylglycerol-Lyase, Phosphatidylinositol; Phosphatidylinositol Diacylglycerol Lyase; Monophosphatidylinositol Phosphodiesterase; Phosphodiesterase, Monophosphatidylinositol; 1-Phosphatidylinositol Phosphodiesterase; 1 Phosphatidylinositol Phosphodiesterase; Phosphodiesterase, 1-Phosphatidylinositol

Svensk term Fosfatidylinositoldiacylglycerol-lyas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Diacylglycerol-Lyase, Phosphatidylinositol; Phosphatidylinositol Diacylglycerol Lyase; Monophosphatidylinositol Phosphodiesterase; Phosphodiesterase, Monophosphatidylinositol; 1-Phosphatidylinositol Phosphodiesterase; 1 Phosphatidylinositol Phosphodiesterase; Phosphodiesterase, 1-Phosphatidylinositol
Engelsk term Phosphatidylinositol Diacylglycerol-Lyase
MESH ID D043265

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.