Fosfoaminosyror (Phosphoamino Acids)

Fosfoaminosyror

Aminosyror med fosfor som en del av molekylstrukturen.

Förklaring på engelska

Amino acids that contain phosphorus as an integral part of the molecule.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acids, Phosphoamino; Amino Acids, Phosphorus; Acids, Phosphorus Amino; Phosphorus Amino Acids

Svensk term Fosfoaminosyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acids, Phosphoamino; Amino Acids, Phosphorus; Acids, Phosphorus Amino; Phosphorus Amino Acids
Engelsk term Phosphoamino Acids
MESH ID D019606

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.