Fosfodiesteras I (Phosphodiesterase I)

Fosfodiesteras I

Ett fosfordiesterhydrolas som avlägsnar 5′-nukleotider från 3′-hydroxiterminerna för 3′-hydroxiterminerade OLIGONUKLEOTIDER. Det har låg aktivitet mot POLYNUKLEOTIDER och närvaron av 3′-fosfatterminal på substratet kan hämma hydrolys.

Förklaring på engelska

A phosphoric diester hydrolase that removes 5′-nucleotides from the 3′-hydroxy termini of 3′-hydroxy-terminated OLIGONUCLEOTIDES. It has low activity towards POLYNUCLEOTIDES and the presence of 3′-phosphate terminus on the substrate may inhibit hydrolysis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Orthophosphoric Diester Phosphohydrolase; Diester Phosphohydrolase, Orthophosphoric; Phosphohydrolase, Orthophosphoric Diester; Alkaline Phosphodiesterase I; Phosphodiesterase I, Alkaline; 5′-Nucleotidephosphodiesterase; 5′ Nucleotidephosphodiesterase; Alkaline Phosphodiesterase; Phosphodiesterase, Alkaline; Oligonucleate 5′-Nucleotidohydrolase; Oligonucleate 5′ Nucleotidohydrolase; 5′-Exonuclease; 5′ Exonuclease

Svensk term Fosfodiesteras I
Synonym på svenska
Synonym på engelska Orthophosphoric Diester Phosphohydrolase; Diester Phosphohydrolase, Orthophosphoric; Phosphohydrolase, Orthophosphoric Diester; Alkaline Phosphodiesterase I; Phosphodiesterase I, Alkaline; 5′-Nucleotidephosphodiesterase; 5′ Nucleotidephosphodiesterase; Alkaline Phosphodiesterase; Phosphodiesterase, Alkaline; Oligonucleate 5′-Nucleotidohydrolase; Oligonucleate 5′ Nucleotidohydrolase; 5′-Exonuclease; 5′ Exonuclease
Engelsk term Phosphodiesterase I
MESH ID D043264

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.