Fosfospecifika antikroppar (Phospho-Specific Antibodies)

Fosfospecifika antikroppar

Antikroppar riktade mot immunogenkopplade fosforylerade PEPTIDER motsvarande aminosyror som omger FOSFORYLERINGSstället. De används för att studera proteiner som är involverade i SIGNAL TRANSDUCTION-vägar. (Från Metoder Mol Biol 2000; 99:177-89)

Förklaring på engelska

Antibodies directed against immunogen-coupled phosphorylated PEPTIDES corresponding to amino acids surrounding the PHOSPHORYLATION site. They are used to study proteins involved in SIGNAL TRANSDUCTION pathways. (From Methods Mol Biol 2000; 99:177-89)

Synonym, svenska: Antikroppar, fosfospecifika

Synonym, engelska: Antibodies, Phospho Specific; Antibodies, Phosphopeptide-Specific; Antibodies, Phosphopeptide Specific; Phosphospecific Antibody; Antibody, Phosphospecific; Phosphopeptide-Specific Antibodies; Phosphopeptide Specific Antibodies; Phosphorylation State-Specific Antibodies; Antibodies, Phosphorylation State-Specific; Phosphorylation State Specific Antibodies; State-Specific Antibodies, Phosphorylation; Antibodies, Antiphosphopeptide-Specific; Antibodies, Antiphosphopeptide Specific; Antiphosphopeptide-Specific Antibodies; Phospho-Specific Antibodies; Phospho Specific Antibodies

Svensk term Fosfospecifika antikroppar
Synonym på svenska Antikroppar, fosfospecifika
Synonym på engelska Antibodies, Phospho Specific; Antibodies, Phosphopeptide-Specific; Antibodies, Phosphopeptide Specific; Phosphospecific Antibody; Antibody, Phosphospecific; Phosphopeptide-Specific Antibodies; Phosphopeptide Specific Antibodies; Phosphorylation State-Specific Antibodies; Antibodies, Phosphorylation State-Specific; Phosphorylation State Specific Antibodies; State-Specific Antibodies, Phosphorylation; Antibodies, Antiphosphopeptide-Specific; Antibodies, Antiphosphopeptide Specific; Antiphosphopeptide-Specific Antibodies; Phospho-Specific Antibodies; Phospho Specific Antibodies
Engelsk term Phospho-Specific Antibodies
MESH ID D045163

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.