Fosfotyrosin (Phosphotyrosine)

Fosfotyrosin

En aminosyra som förekommer i endogena proteiner. Fosforylering och defosforylering av tyrosin har betydelse för cellulär signalöverföring och möjligen för kontroll av celltillväxt och tumöruppkomst.

Förklaring på engelska

An amino acid that occurs in endogenous proteins. Tyrosine phosphorylation and dephosphorylation plays a role in cellular signal transduction and possibly in cell growth control and carcinogenesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Tyrosine-O-phosphate; Tyrosine O phosphate

Svensk term Fosfotyrosin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Tyrosine-O-phosphate; Tyrosine O phosphate
Engelsk term Phosphotyrosine
MESH ID D019000

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.