Fosterreduktion (Multifetal pregnancy reduction)

Fosterreduktion

Selektiv abort av ett eller flera embryon eller foster i en graviditet med flera graviditeter. Det vanliga målet är att förbättra resultatet för de återstående embryon eller fostren.

Förklaring på engelska

Selective abortion of one or more embryos or fetuses in a multiple gestation pregnancy. The usual goal is to improve the outcome for the remaining embryos or fetuses.

Synonym, svenska: Selektiv abort; Partiell abort; Selektiv reduktion

Synonym, engelska: Multifetal Pregnancy Reduction; Multifetal Pregnancy Reductions; Pregnancy Reductions, Multifetal; Reduction, Multifetal Pregnancy; Reductions, Multifetal Pregnancy; Embryo Reduction; Embryo Reductions; Reduction, Embryo; Reductions, Embryo; Fetal Termination, Selective; Fetal Terminations, Selective; Selective Fetal Termination; Selective Fetal Terminations; Termination, Selective Fetal; Terminations, Selective Fetal; Fetal Reduction; Fetal Reductions; Reduction, Fetal; Reductions, Fetal

Svensk term Fosterreduktion
Synonym på svenska Selektiv abort; Partiell abort; Selektiv reduktion
Synonym på engelska Multifetal Pregnancy Reduction; Multifetal Pregnancy Reductions; Pregnancy Reductions, Multifetal; Reduction, Multifetal Pregnancy; Reductions, Multifetal Pregnancy; Embryo Reduction; Embryo Reductions; Reduction, Embryo; Reductions, Embryo; Fetal Termination, Selective; Fetal Terminations, Selective; Selective Fetal Termination; Selective Fetal Terminations; Termination, Selective Fetal; Terminations, Selective Fetal; Fetal Reduction; Fetal Reductions; Reduction, Fetal; Reductions, Fetal
Engelsk term Multifetal pregnancy reduction
MESH ID D018607

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.