Fosterskadande medel (Teratogens)

Fosterskadande medel

Ämnen som ger upphov till fysiska defekter hos det växande embryot.

Förklaring på engelska

An agent that causes the production of physical defects in the developing embryo.

Synonym, svenska: Teratogener; Embryotoxiner

Synonym, engelska: Teratogen; Fetotoxins; Embryotoxins

Svensk term Fosterskadande medel
Synonym på svenska Teratogener; Embryotoxiner
Synonym på engelska Teratogen; Fetotoxins; Embryotoxins
Engelsk term Teratogens
MESH ID D013723

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.