Fotobiologi (Photobiology)

Fotobiologi

En gren av biologin som är inriktad på studier av ljusets effekter på levande organismer.

Förklaring på engelska

The branch of biology dealing with the effect of light on organisms.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Fotobiologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Photobiology
MESH ID D018462

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.