Fotoblekning (Photobleaching)

Fotoblekning

Ljusinducerad förändring i en kromofor, vilket resulterar i förlust av dess absorption av ljus med en viss våglängd. Fotonenergin orsakar en konformationsförändring i fotoreceptorproteinerna som påverkar FOTOTRANSDUCTION. Detta sker naturligt i näthinna (ADAPTATION, OCULAR) vid lång exponering för starkt ljus. Fotoblekning ger problem när det förekommer i FOTODYNAMISK TERAPI, och i FLUORESCENSMIKROSKOPI. hand andra sidan utnyttjas detta fenomen i tekniken, FLUORESCENCE RECOVERY EFTER FOTOBLEACHING, vilket möjliggör mätning av rörelserna av proteiner och LIPIDER i CELLMEMBRANET.

Förklaring på engelska

Light-induced change in a chromophore, resulting in the loss of its absorption of light of a particular wave length. The photon energy causes a conformational change in the photoreceptor proteins affecting PHOTOTRANSDUCTION. This occurs naturally in the retina (ADAPTATION, OCULAR) on long exposure to bright light. Photobleaching presents problems when occurring in PHOTODYNAMIC THERAPY, and in FLUORESCENCE MICROSCOPY. On the other hand, this phenomenon is exploited in the technique, FLUORESCENCE RECOVERY AFTER PHOTOBLEACHING, allowing measurement of the movements of proteins and LIPIDS in the CELL MEMBRANE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Fotoblekning
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Photobleaching
MESH ID D038761

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.