Fotorefraktiv keratektomi (Photorefractive Keratectomy)

Fotorefraktiv keratektomi

En typ av refraktiv hornhinnekirurgi för korrigering av myopi och astigmatism. Ögats yta behandlas direkt med excimerlaser för avlägsnande av hornhinneepitel i syfte att forma om hornhinnans främre buktning.

Förklaring på engelska

A type of refractive surgery of the CORNEA to correct MYOPIA and ASTIGMATISM. An EXCIMER LASER is used directly on the surface of the EYE to remove some of the CORNEAL EPITHELIUM thus reshaping the anterior curvature of the cornea.

Synonym, svenska: Keratektomi, fotorefraktiv

Synonym, engelska: Keratectomies, Photorefractive; Keratectomy, Photorefractive; Photorefractive Keratectomies

Svensk term Fotorefraktiv keratektomi
Synonym på svenska Keratektomi, fotorefraktiv
Synonym på engelska Keratectomies, Photorefractive; Keratectomy, Photorefractive; Photorefractive Keratectomies
Engelsk term Photorefractive Keratectomy
MESH ID D018903

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.