Fotosystem I proteinkomplex (Photosystem I Protein Complex)

Fotosystem I proteinkomplex

Ett stort multisubunit proteinkomplex som finns i THYLAKOIDMEMBRANET. Den använder ljusenergi härrörande från LIGHT HARVESTING PROTEIN COMPLEX för att behov elektronöverföringsreaktioner som resulterar i antingen minskning av NADP till NADPH eller transport av PROTONS över membranet.

Förklaring på engelska

A large multisubunit protein complex that is found in the THYLAKOID MEMBRANE. It uses light energy derived from LIGHT-HARVESTING PROTEIN COMPLEXES to drive electron transfer reactions that result in either the reduction of NADP to NADPH or the transport of PROTONS across the membrane.

Synonym, svenska: Fotosystem I

Synonym, engelska: Photosystem I Reaction Center; Photosystem I

Svensk term Fotosystem I proteinkomplex
Synonym på svenska Fotosystem I
Synonym på engelska Photosystem I Reaction Center; Photosystem I
Engelsk term Photosystem I Protein Complex
MESH ID D045331

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.