Fotosystem II proteinkomplex (Photosystem II Protein Complex)

Fotosystem II proteinkomplex

Ett stort multisubunit proteinkomplex som finns i THYLAKOIDMEMBRANET. Den använder ljusenergi härrörande från LIGHT HARVESTING PROTEIN COMPLEX för att katalysera splittringen av VATTEN i DIOXYGEN och för att minska motsvarigheterna till väte.

Förklaring på engelska

A large multisubunit protein complex found in the THYLAKOID MEMBRANE. It uses light energy derived from LIGHT-HARVESTING PROTEIN COMPLEXES to catalyze the splitting of WATER into DIOXYGEN and of reducing equivalents of HYDROGEN.

Synonym, svenska: Fotosystem II; Syreutvecklande enzym

Synonym, engelska: Photosystem II Reaction Center; Water-Splitting Enzyme of Photosynthesis; Photosynthesis Water-Splitting Enzyme; Water Splitting Enzyme of Photosynthesis; Oxygen Evolving Enzyme; Enzyme, Oxygen Evolving; Evolving Enzyme, Oxygen; Water Oxidase; Oxidase, Water; Photosystem II Reaction Center Complex D1 Protein; Light-Induced D1 Protein, Photosystem II; Light Induced D1 Protein, Photosystem II; RCII-D1 Protein; Chloroplast Reaction Center Protein D1; Photosystem II Reaction Center Complex D2 Protein; PRCP II D2 Protein; D1 Photosystem II Protein, Plant; Photosystem II

Svensk term Fotosystem II proteinkomplex
Synonym på svenska Fotosystem II; Syreutvecklande enzym
Synonym på engelska Photosystem II Reaction Center; Water-Splitting Enzyme of Photosynthesis; Photosynthesis Water-Splitting Enzyme; Water Splitting Enzyme of Photosynthesis; Oxygen Evolving Enzyme; Enzyme, Oxygen Evolving; Evolving Enzyme, Oxygen; Water Oxidase; Oxidase, Water; Photosystem II Reaction Center Complex D1 Protein; Light-Induced D1 Protein, Photosystem II; Light Induced D1 Protein, Photosystem II; RCII-D1 Protein; Chloroplast Reaction Center Protein D1; Photosystem II Reaction Center Complex D2 Protein; PRCP II D2 Protein; D1 Photosystem II Protein, Plant; Photosystem II
Engelsk term Photosystem II Protein Complex
MESH ID D045332

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.