Fototropism (Phototropism)

Fototropism

Organismers tillväxtriktning i förhållande till ljus. Växters skott växer vanligtvis mot ljuset. Fototropism styrs troligtvis av indolättiksyra (auxin), ett tillväxtämne hos växter.

Förklaring på engelska

The directional growth of organisms in response to light. In plants, aerial shoots usually grow towards light. The phototropic response is thought to be controlled by auxin (= AUXINS), a plant growth substance. (From Concise Dictionary of Biology, 1990)

Synonym, svenska: Heliotropism

Synonym, engelska: Phototropisms; Heliotropism; Heliotropisms

Svensk term Fototropism
Synonym på svenska Heliotropism
Synonym på engelska Phototropisms; Heliotropism; Heliotropisms
Engelsk term Phototropism
MESH ID D018524

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.