Fotvristben (Tarsal Bones)

Fotvristben

De sju ben som bildar fotvristen (tarsus), nämligen hälbenet, språngbenet, tärningsbenet, båtbenet, samt inre, mellersta och yttre kilbenen.

Förklaring på engelska

The seven bones which form the tarsus – namely, CALCANEUS; TALUS; cuboid, navicular, and the internal, middle, and external cuneiforms.

Synonym, svenska: Ossa tarsi; Tarsalben; Kilformade ben; Båtben i foten

Synonym, engelska: Bone, Tarsal; Bones, Tarsal; Tarsal Bone; Ankle Bones; Bones, Ankle; Tarsus Osseus; Cuneiform Bones; Bone, Cuneiform; Bones, Cuneiform; Cuneiform Bone; Cuboid Bone; Bone, Cuboid; Bones, Cuboid; Cuboid Bones; Navicular Bone of Foot; Foot Navicular Bone; Foot Navicular Bones; Os Naviculare; Naviculare, Os; Naviculares, Os; Os Naviculares

Svensk term Fotvristben
Synonym på svenska Ossa tarsi; Tarsalben; Kilformade ben; Båtben i foten
Synonym på engelska Bone, Tarsal; Bones, Tarsal; Tarsal Bone; Ankle Bones; Bones, Ankle; Tarsus Osseus; Cuneiform Bones; Bone, Cuneiform; Bones, Cuneiform; Cuneiform Bone; Cuboid Bone; Bone, Cuboid; Bones, Cuboid; Cuboid Bones; Navicular Bone of Foot; Foot Navicular Bone; Foot Navicular Bones; Os Naviculare; Naviculare, Os; Naviculares, Os; Os Naviculares
Engelsk term Tarsal Bones
MESH ID D013639

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.