Fourniers gangrän (Fournier Gangrene)

Fourniers gangrän

Akut, infektiös gangrän (kallbrand) som drabbar pungen, penis och bäckenbotten, och som orsakas av grampositiva bakterier, enterobaciller och anaeroba bakterier, oftast till följd av skada, operationsingrepp eller urinvägsinfektion.

Förklaring på engelska

An acute necrotic infection of the SCROTUM; PENIS; or PERINEUM. It is characterized by scrotum pain and redness with rapid progression to gangrene and sloughing of tissue. Fournier gangrene is usually secondary to perirectal or periurethral infections associated with local trauma, operative procedures, or urinary tract disease.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Gangrene, Fournier; Fournier’s Disease; Fourniers Disease; Fournier’s Gangrene; Fourniers Gangrene; Gangrene, Fournier’s; Fournier Disease

Svensk term Fourniers gangrän
Synonym på svenska
Synonym på engelska Gangrene, Fournier; Fournier’s Disease; Fourniers Disease; Fournier’s Gangrene; Fourniers Gangrene; Gangrene, Fournier’s; Fournier Disease
Engelsk term Fournier Gangrene
MESH ID D018934

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.