Främre temporal lobektomi (Anterior Temporal Lobectomy)

Främre temporal lobektomi

En neurokirurgisk procedur som tar bort den främre temporala loben inklusive de mediala temporala strukturerna i CEREBRAL CORTEX; AMYGDALA; HIPPOCAMPUS; och den intilliggande PARAHIPPOCAMPALA GYRUS. Denna procedur används vanligtvis för behandling av svårbehandlad temporal epilepsi (EPILEPSI, TEMPORAL LOBE).

Förklaring på engelska

A neurosurgical procedure that removes the anterior TEMPORAL LOBE including the medial temporal structures of CEREBRAL CORTEX; AMYGDALA; HIPPOCAMPUS; and the adjacent PARAHIPPOCAMPAL GYRUS. This procedure is generally used for the treatment of intractable temporal epilepsy (EPILEPSY, TEMPORAL LOBE).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Lobectomy, Anterior Temporal

Svensk term Främre temporal lobektomi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Lobectomy, Anterior Temporal
Engelsk term Anterior Temporal Lobectomy
MESH ID D038481

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.