Frankia (Frankia)

Frankia

Ett bakteriesläkte tillhörande familjen Frankiaceae. De är kvävefixerande, rotknölsbildande organismer som lever i symbios med många tvåhjärtbladiga trädväxter.

Förklaring på engelska

Genus of BACTERIA in the family Frankiaceae. They are nitrogen-fixing root-nodule symbionts of many species of woody dicotyledonous plants.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Frankia
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Frankia
MESH ID D040161

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.