Fruktosamin (Fructosamine)

Fruktosamin

Ett aminosocker som bildas när glukos på icke-enzymatisk väg reagerar med aminogruppen vid proteiners N-terminering. Fruktosdelen fås från glukos genom en s k Amadori-omkastning.

Förklaring på engelska

An amino sugar formed when glucose non-enzymatically reacts with the N-terminal amino group of proteins. The fructose moiety is derived from glucose by the “classical” Amadori rearrangement.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: D-Isoglucosamine; D Isoglucosamine

Svensk term Fruktosamin
Synonym på svenska
Synonym på engelska D-Isoglucosamine; D Isoglucosamine
Engelsk term Fructosamine
MESH ID D019270

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.