Frullania (Frullania)

Frullania

Ett växtsläkte tillhörande Bryophyta (mossor), ordningen Jungermanniales. Medlemmarna innehåller seskviterpenlaktoner och kan orsaka kontakteksem. Arter i Sverige är bl a späd frullania, hjälmfrullania, påsflikmossa och klippfrullania.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family Jubulaceae, subclass JUNGERMANNIAE. Members contain eudesmane-type sesquiterpene lactones and cause CONTACT DERMATITIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Frullanias

Svensk term Frullania
Synonym på svenska
Synonym på engelska Frullanias
Engelsk term Frullania
MESH ID D037961

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.