Fucus (Fucus)

Fucus

Ett släkte brunalger inom familjen Fucaceae. De förekommer i tempererade tidvattenområden längs steniga kustavsnitt och är källa för alginater. Några Fucusarter kallas kelp.

Förklaring på engelska

A genus of BROWN ALGAE in the family Fucaceae. It is found in temperate, marine intertidal areas along rocky coasts and is a source of ALGINATES. Some species of Fucus are referred to as KELP.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fucus vesiculosus; Bladder Wrack; Bladderwrack

Svensk term Fucus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fucus vesiculosus; Bladder Wrack; Bladderwrack
Engelsk term Fucus
MESH ID D044645

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.