Fullerener (Fullerenes)

Fullerener

En polyedrisk kolstruktur, bestående av 60-80 kolatomer i pentagon- och hexagonkonfiguration. De har uppkallats efter Richard Buckminster Fuller, pga likheten med hans geodetiska dom. Fullerener kan framställas vid hög temperatur (t ex i bågljus) i ädelgas.

Förklaring på engelska

A polyhedral CARBON structure composed of around 60-80 carbon atoms in pentagon and hexagon configuration. They are named after Buckminster Fuller because of structural resemblance to geodesic domes. Fullerenes can be made in high temperature such as arc discharge in an inert atmosphere.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fullerene; Buckyballs; Buckyball; Buckminsterfullerenes; Buckminsterfullerene

Svensk term Fullerener
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fullerene; Buckyballs; Buckyball; Buckminsterfullerenes; Buckminsterfullerene
Engelsk term Fullerenes
MESH ID D037741

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.