Fumonisiner (Fumonisins)

Fumonisiner

En grupp mykotoxiner som kan hittas i majs som angripits av Fusarium-svampar. De utgörs av kedjor av ca 20 kol, med syraester-, acetylamino- eller andra substituenter. De avbryter omsättningen av sfingolipider.

Förklaring på engelska

A group of MYCOTOXINS found in CORN contaminated with FUSARIUM fungus. They are chains of about 20 carbons with acidic ester, acetylamino and sometimes other substituents. They inhibit ceramide synthetase conversion of SPHINGOLIPIDS to CERAMIDES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fumonisin

Svensk term Fumonisiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fumonisin
Engelsk term Fumonisins
MESH ID D037341

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.