Fundoplikation (Fundoplication)

Fundoplikation

Kirurgisk behandlingsmetod för gastroesofageal reflux, med veckning av fundus runt matstrupens nedre del.

Förklaring på engelska

Mobilization of the lower end of the esophagus and plication of the fundus of the stomach around it (fundic wrapping) in the treatment of GASTROESOPHAGEAL REFLUX that may be associated with various disorders, such as hiatal hernia. (From Dorland, 28th ed)

Synonym, svenska: Fundoplikation enligt Nissen; Nissemplastik

Synonym, engelska: Nissen Operation; Operation, Nissen

Svensk term Fundoplikation
Synonym på svenska Fundoplikation enligt Nissen; Nissemplastik
Synonym på engelska Nissen Operation; Operation, Nissen
Engelsk term Fundoplication
MESH ID D018662

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.