Furin (Furin)

Furin

Ett proproteinkonvertas med specificitet för prekursorsubstanserna till proalbumin, komplement 3C och von Willebrands faktor. Enzymet klyver specifikt bindningar nära parade argininbestånd, separerade med två aminosyror. EC 3.4.21.75.

Förklaring på engelska

A proprotein convertase with specificity for the proproteins of PROALBUMIN; COMPLEMENT 3C; and VON WILLEBRAND FACTOR. It has specificity for cleavage near paired ARGININE residues that are separated by two amino acids.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Dibasic Processing Enzyme; Processing Enzyme, Dibasic; Furin Protein; SPC1 Proteinase; Paired Basic Amino Acid Cleaving Enzyme

Svensk term Furin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Dibasic Processing Enzyme; Processing Enzyme, Dibasic; Furin Protein; SPC1 Proteinase; Paired Basic Amino Acid Cleaving Enzyme
Engelsk term Furin
MESH ID D045683

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.