Fuselloviridae (Fuselloviridae)

Fuselloviridae

En familj citronformade DNA-virus som infekterar arkéer och som har ett enda släkte, nämligen Fusellovirus.

Förklaring på engelska

A family of lemon-shaped DNA viruses infecting ARCHAEA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Sulfolobus virus 1; SSV1; Alphafusellovirus; Alphafuselloviruses; Betafusellovirus; Betafuselloviruses; Fusellovirus

Svensk term Fuselloviridae
Synonym på svenska
Synonym på engelska Sulfolobus virus 1; SSV1; Alphafusellovirus; Alphafuselloviruses; Betafusellovirus; Betafuselloviruses; Fusellovirus
Engelsk term Fuselloviridae
MESH ID D019241

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.