Fusobakterier (Fusobacteria)

Fusobakterier

Ett fylum anaeroba, gramnegativa bakterier med kemoorganotrof, heterotrof metabolism. Bakterierna tillhör floran i mun och svalg.

Förklaring på engelska

A phylum of anaerobic, gram-negative bacteria with a chemoorganotrophic heterotrophic metabolism. They are resident flora of the OROPHARYNX.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Fusobakterier
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Fusobacteria
MESH ID D045182

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.