Fykobilisomer (Phycobilisomes)

Fykobilisomer

Ljusenergi skörd strukturer fästa vid THYLAKOID MEMBRAN av CYANOBAKTERIER och RÖDA ALGER. Dessa multiproteinkomplex innehåller pigment (PHYCOBILIPROTEINS) som överför ljusenergi till klorofyll a.

Förklaring på engelska

Light energy harvesting structures attached to the THYLAKOID MEMBRANES of CYANOBACTERIA and RED ALGAE. These multiprotein complexes contain pigments (PHYCOBILIPROTEINS) that transfer light energy to chlorophyll a.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Phycobilisome

Svensk term Fykobilisomer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Phycobilisome
Engelsk term Phycobilisomes
MESH ID D045524

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.